Teatro aktoriai

Nesibaigiantis procesas tas Teatro ieškojimas – ir naujus narius nuolat įtraukia, ir senųjų nebepaleidžia... Per 30 metų Jonavos teatras dvasios namais tapo daugeliui kasdienybėje dar neatrastų spalvų beieškančių, stebuklo galia tebetikinčių žmonių. Vieni jų trumpam užsuko, apšilo ir tolyn patraukė, kiti - liko ištikimi pirmą kartą pajustam saviraiškos, scenos traukos virpuliui. Nuo pat pradžių su teatru iki pat šiandienos susiję režisierius Jonas Andriulevičius, direktorė ir aktorė  Regina Kestenienė, aktorės Vitalija Kraučelienė, Danguolė Lukošiūnienė; kiek vėliau pradėję vaidinti Adelija Mykolaitienė, Vaiva Andriulevičienė,  Živilė Antanavičienė, Lolita Vaškelienė, Jolanta Kašienė, Povilas Sakalauskas, Valdas Antanavičius,  Saulius Andrikonis, Arūnas Simonaitis ir kt.
Per tris dešimtmečius Jonavos savivaldybės teatro dvasią kaip ugnelę kurstė, neleido rusenti virš 130 repetavusių, vaidinusių aktorių, atsivedusių ir šeimos narius, dirbusių teatre ištisomis šeimomis. Vieni iš jų gali girtis įspūdingu vaidmenų kraičiu, kiti didžiuojasi vienu kitu epizodiniu vaidmeniu, tačiau jie visi – artistai, Teatro ieškotojai...

Puslapiai