Bronė Zubrickaitė

Teatras man – nuo pat vaikystės, nuo pirmųjų pasirodymų mokyklos scenoje, nuo pirmųjų perskaitytų eilėraščių besitęsianti gyvenimo dalis. Tai būdas, padedantis kasdieninę aplinką pakeisti kita veikla. Tai žmonės, puoselėjantys panašias vertybes. Tai bendravimo mokykla, labai padedanti tiesioginiame darbe, kai tenka kalbėti prieš auditoriją, bendrauti su nepažįstamais žmonėmis.
Tai „juodas“ darbas, bet - kitoks. Retos labai mielos akimirkos, kai po spektaklio nusilenki žiūrovams, kai iš jų reakcijos pajunti, jog pataikei, jog kažką suvirpinai jų sąmonėje... Arba kai užkalbinęs nepažįstamas žmogus sako: ,,a, tai tu tam spektaklyje vaidinai“...
Vaidinu, nes man to reikia. Reikia įsijausti į vaidmenį, reikia pabūti ne savimi, vilkėti neįprastais rūbais. Reikia mokytis tekstą, kad nenumirtų atminties ląstelės... Reikia teatro žmonių. Reikia išvykų. (Bronė Zubrickaitė)

Mokslinė agronomė vaidina nuo pat pirmojo spektaklio iki šiol. Įsimintiniausi vaidmenys: Petronė „Trijose mylimose“, Pranė „Eglės namuose“ ir kt.

Vaidmenys:

 • J. Lada „Tinginys Hoza“ - Slibinas
 • I. Radojevas „Mocartas“ - Vizija
 • Žemaitė „Trys mylimos“ - Petronė
 • G. Mareckaitė „Eglės namai“ - Pranė
 • P. Vaičiūnas „Prisikėlimas“ - Cilė
 • K. Binkis „Kai atsarga daro gėdą“ - Krimslienė
 • R. Samulevičius „Lokys“ - Negraži dukra
 • V. Ruminavičiūtė „Sunki našta“ - Regina
 • E. Bružas „Generalinė vaidmens repeticija“ - Advokatė
 • S. Čiurlionienė-Kymantaitė „Pinigėliai“ - Giminaitė
 • G. Mareckaitė „Sutemų sakmės“ - Velnienė
 • A. Kristi „Sugrįžimas“ - Hilda (marti)
 • E. Untulis „Kurmis ant didelio kelio“ - Bronė Bružienė
 • K. Donelaitis „Vasaros darbai“
 • Romualdas Granauskas „Išvarytieji“ - Skiudulienės Vėlė
Previous Post
Edvardas Olbi "Trys aukštos moterys"
Next Post
"Metų Jonu" išrinktas Jonas Andriulevičius tapo Jonų Respublikos prezidentu