G. Mareckaitė "Sutemų sakmės"

Premjera 1995-10-11

Režisierius Jonas Andriulevičius
Dailininkė Rasita Čivilienė
Choreografė Vaiva Andriulevičienė
Muziką parinko Elena Živaitienė

pektaklio sėkmę lėmė panaši dramaturgės ir režisieriaus pasaulio pajauta: kūrybos baladiškumas, sakmiškumas artimas poetiškai režisieriaus natūrai. Pasak G. Mareckaitės, stebėjusios „Sutemų sakmes“, pjesė perskaityta taip, kaip ir buvusi parašyta – jonaviečių spektaklis buvo pirmasis jai patikęs pjesės pastatymas, o kitų darbuose ji pasigesdavusi išbaigtumo, pagrindinės minties akcentavimo. Aktorius F. Jakšys sakė”Didelis, sąžiningas darbas. Į sceną išeina apie trisdešimt artistų. Spektaklis vizualiai puikus, jį papildo kopozitorius, choreografas”.
Trijų dalių vaidinime pagal senovines sakmes kuriama simbolių, ženklų sistema, padedanti atskleisti temą – pasaulio sukūrimą. Dievas ir Velnias savaip formuoja pasaulį, o jų konfliktas – amžina gėrio ir blogio kova. Spektaklio ženklai atskleidžia neišvengiamą laiko tėkmę, o ritualinis spektaklio vyksmas palaiko poetinės intonacijos dominantę.
Spektaklyje vaidino per 30 aktorių. Rūpintojėlis, kurį savo vaidyba įkūnija pats režisierius, yra pasakotojas, komentuojantis, aiškinantis žiūrovams, kas vyksta scenoje. Trys spalvos – balta, raudona ir juoda bobos – simbolizuoja marą, karą ir mirtį, savotiškai įrėmindamos amžiną laiko tėkmę, pabaigos ir pradžios simbolius, nuolatinę kaitą. Įspūdingos masinės spektaklio scenos, kuriose dalyvavo beveik visi aktoriai: sinchroniškas scenografiškas judesys sukuria puikų reginį – banguojančios jūros ar siūbuojančių medžių įspūdį. Poetiniame pastatyme panaudoti simboliai bei sceninės metaforos papildė aktorių darbą, atskleidžiantį neišvengiamą laiko tėkmę, „kelią, nuvedantį atgal – į pačią pradžią“.
Spektaklis buvo pripažintas šventės-apžiūros “Atspindžiai-1996” laureatu. Už šį spektaklį režisieriui Jonui Andriulevičiui paskirta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos  II- oji B. Dauguviečio premija.

Dievas (I Ubagas) – Povilas Sakalauskas
Velnias Liucius – Darius Kačenauskas
Žmogus (Tėvas) – Eimantas Morkūnas, Arūnas Simonaitis, Petras Šniukšta
Petras (II Ubagas)– Saulius Andrikonis
Povilas (III Ubagas) – Valdas Antanavičius
Jonas – Arūnas Simonaitis
Karalius – Darius Klibavičius
Juoda merga – Vaiva Andriulevičienė
Moteris – Vaiva Mainelytė, Lolita Vaškelienė
Mergelė Saulė – Gražina Žemelienė
Mėnesėlis – Eimutis Martusevičius
Rūpintojėlis – Jonas Andriulevičius
Bobos – Danguolė Lukošiūnienė, Bronė Zubrickaitė, Lolita  Vaškelienė, Vitalija Kraučelienė
Muzikantės – Dalia Taločkienė, Elena Živaitienė, Vaiva Andriulevičienė
Velniai, Angelai, Karalaitės, Akmenys, Medžiai, Laumės, Giedotojai – Henryta Eimulytė, Vladas Daubaras, Vitalija Kraučelienė, Aivaras Kraučelis, Indrė Krajauskaitė, Darius Klibavičius, Regina Kulvietienė, Danguolė Lukošiūnienė, Sonata Lukošiūnaitė, Adelija Mykolaitienė, Vaiva Mainelytė, Eimantas Morkūnas, Gintarė Radvilavičiūtė, Lolita Vaškelienė, Ligita Valentinaitė, Bronė Zubrickaitė

Previous Post
S. Čiurlionienė-Kymantaitė "Pinigėliai"
Next Post
K. Binkis "Dešimt litų ir gyvybė"