Just. Marcinkevičius "Devyni broliai"

Premjera 2012-03-27

Bendras projektas su modernaus folkloro muzikos grupe „Aisva“

Režisierius Jonas Andriulevičius

Baladžių poema “Devyni broliai” – tragiškos Lietuvos pastangos susgniaužti į kumštį, iškelti ir išsaugoti tautos ir valstybės, brolybės ir santarvės idėją, leitmotyvu atsikartojančią Jonavos savivaldybės teatro spektaklyje: “Ak, nežudykime daugiau viens kito!”
Baladžių poemos pasirinkimo bendram projektui su modernaus folkloro muzikos grupe “Aisva” motyvas, pasak rež. J. Andriulevičiaus - laikmetis, kai dvasinės stiprybės dar labiau turėtume semtis iš aukštosios kultūros vaisių. Tai savotiškas žmonių išbandymas, grūdinantis nepalūžti dvasioje ir neprarasti vilties. Režisierius ragina kitaip pažvelgti į supantį pasaulį, permąstyti, atnaujinti savo vertybes. “. Ši J. Marcinkevičiaus baladžių poema – geriausia proga susipažinti su žmogaus vidinės kovos drama, lietuvių tautai ir valstybei liūdnai tragišku pokario laikotarpiu“, - sakė G. Gricukas.

Motina – Lolita Vaškelienė
Sesuo – Jelena Galvydytė
Broliai – Valdas Antanavičius, Darius Kačenauskas, Tomas Bielo-Petravičius, Dainius Palivonas, Naglis Petkevičius, Vytautas Riaubiškis, Povilas Sakalauskas, Vasaris Statkevičius, Vytautas Šlajus
Keleiviai – Jonas Andriulevičius, modernaus folkloro grupė “Aisva”: Ramūnas Jankauskas, Justinas Česnovič, Genovaitė Jurkevičienė, Rasa Laimikienė, Raimundas Mykolaitis, Audra Noreikaitė

 

Previous Post
A. Čechovas "Meška"
Next Post
J. Lomovcevas "Vakaras su angelais"