K. Donelaitis "Vasaros darbai"

K. Donelaitis "Vasaros darbai"

Premjera 2013-11-30

Pasaulio lietuvių 2014 m. dainų šventei „Čia mūsų namai“, teatro dienai „Dyvų Dyvai“

Režisierius Jonas Andriulevičius:

Buvo labai sunku rasi kodą spektakliui „įžeminti“: sudėtinga kompozicija, laikas suspaustas – bešnekant praslenka net kelios savaitės. Tekstuose vyrauja žodžio ekspresija, humoras, ironija, satyra, rūstis - kaip poeto pamokslininko-moralisto didaktikos pasekmės. Stilistiką atskleisti padėjo pastebėtos dvinarės priešybės: šiurkštumas – švelnumas, dvasia – kūnas, toli – arti, aukštai – žemai. Naudojome hiperbolę, kuri turėjo turi kelti juoką (pvz., išgąsčio scenose) išdidinant neigiamus dalykus, deformuojant ponų paveikslus. Vyravo šiurkšti satyra, atitinkanti liaudinio vaidinimo stilistiką.
Vaidinimą taikėme lauko sąlygoms, atvirai erdvei. Stengėmės laikytis liaudies teatro tradicijų, todėl vaidyboje vyravo aiškiai šiurkštus, mandagus, švelnus, pakilus ir kt. stilius, panaudojome primityvizmo vaizdus (padarai kaip liaudies skulptūrose). Ponus vaizdavome satyriškai, gamtą ir skriaudas pateikėme lyriškai. Garsiniam apipavidalinimui naudojome natūrą: balsai, paukščių, gyvulių pamėgdžiojimas, raudos motyvas ir t.t.
Mūsų vaidinimas - apie „ketvirtojo“, žemiausio luomo būrų gyvenimą: grynai fizinę egzistenciją, socialinius dvasinius žmonių santykius. Norėjau atskleisti, kaip pamažu nuo „mes“ lukštenasi individas „aš“. Pagrindiniai būrų gyvenimo rato principai – darbas, valgis, miegas, moralai. Nėra asmenybės, dominuoja bendruomenė, būrų gyvenimo visuma, kolektyvinė sąmonė, kurią vienija moralės ilgesys, konservatyvumas -  kaip tautinio apsisaugojimo priemonė, vengiant nutautėjimo.
Stengdamiesi, kad vaidinimas būtų paveikus žiūrovams, siekdami juos įtraukti į veiksmą, gryninome idėją, jog būties prasme visi - ponai, būrai, gamta – esame lygūs.

Vaidina:
Valdas Antanavičius
Živilė Antanavičienė
Vaiva Andriulevičienė
Jonas Andriulevičius
Petras Bieliauskas
Ainė Giedraitienė
Darius Kačenauskas
Danguolė Lukošiūnienė
Adelija Mykolaitienė
Povilas Sakalauskas
Lolita Vaškelienė
Bronė Zubrickaitė
Gabija Jamontaitė

 

Previous Post
S. Maršakas "Dvylika mėnesių"
Next Post
A. Zinčiukas "Pirmyn, katinėli!"