K. Nissen "Daina apie Dunojų"

Premjera 2003-09-26

Režisierius Jonas Andriulevičius
Dailininkė Edita Januškevičienė
Choreografė Vaiva Andriulevičienė
Kompozitorius Titas Petrikis

Danų dramaturgo Kaj Nissen pjesė pastatyta bendram Lietuvos ir Danijos mėgėjų teatrų projektui.
Pagal tikrus įvykius (netoli Vienos autorius atrado nežinomų skenduolių kapines, kuriose laidojama nuo 1935 m., ir iki šiol Dunojumi Visų Šventųjų dieną plukdomi vainikai su žvakėmis) sukurtos pjesės pagrindinė idėja - nepamirškime mirusiųjų. Jie gyvi tol, kol mes, gyvieji, saugome jų atminimą. Jonavos rajono savivaldybės teatro spektaklis - apie gyvenimą, kurio mirtis nutraukti nepajėgi, jis vyksta toliau, mirusieji tarpusavyje ir su likusiaisiais bendrauja, gyvenimas tęsiasi.
Laikraštyje "Mėgėjų teatras" Ramūnas Abukevičius rašė: "Galingas Jonavos savivaldybės teatras parodė puikų, aukšto meninio lygio spektaklį. Tiksli scenografija suteikia režisieriui laisvę spręsti situacijas veiksmingai, prasmingai ir meistriškai tiksliai. Sunku ką nors išskirti iš aktorių kolektyvo - visi personažai kuriami kruopščiai ir įdomiai, jie skirtingi, bet kartu susipynę į vieną spektaklio ansamblį".
Spektaklis tapo 2003 m. Lietuvos mėgėjų teatro šventės-apžiūros diplomantu.

Sodininkė - Vaiva Andriulevičienė
Našlys - Petras Bieliauskas
I jauna moteris - Jolanta Kašienė
II jauna moteris - Živilė Martinaitienė
Kekšė - Živilė Antanavičienė
Kišenvagis - Nerijus Povilaitis
Mergaitė - Monika Juškevičiūtė
Paskalūnas - Vitalija Kraučelienė
I vyras - Arūnas Simonaitis
II vyras - Julius Kielė
Piktoji žmona - Lolita Vaškelienė
Atsipalaidavęs vyras - Valdas Antanavičius
Angelas - Kasparas Andriulevičius
Mažas vyras - Darius Kačenauskas
Stambioji moteris - Danguolė Lukošiūnienė
Našlė - Jolanta Bieliauskienė
I senė - Regina Kestenienė
II senė - Adelija Mykolaitienė
Moteris lovoje - Adrijana Juškevičienė
Vyras - Jonas Kestenis
Moteris - Renata Marcinkevičienė

Previous Post
A. Vitemaa "Zuzana arba Meilės mokykla" (pagal "Kūrinys ir kūrėjas")
Next Post
S. Šaltenis "Škac, mirtie, visados škac"