Romualdas Granauskas "Išvarytieji"

DĖMESIO! Šį spektaklį galime parodyti pagal užsakymą. Kaina 300 Eur ir transporto išlaidos. Užsakymai priimami ne vėliau kaip prieš mėnesį iki pageidaujamos datos.

Režisierius Jonas Andriulevičius

Antanina Vitkienė - Danguolė Lukošiūnienė
Magdalena Jurgutienė - Adelija Mykolaitienė
Gaidys Jonas - Darius Kačenauskas
Skudulienės vėlė - Bronė Zubrickaitė
Pirkėjas - Povilas Sakakalauskas
Vairuotojas Giedrius - Arentas Petrošius
Notarė - Renata Marcinkevičienė

Inscenizacija „Išvarytieji“  paruošta pagal R. Granausko apsakymą „Juodas gaidys raudona uodega, vardu Jonas“.  Pasirinkimą inspiravo gailestis... Gailestis motinų, laukiančių iš norvegijų, anglijų negrįžtančių vaikų, gailestis išvytųjų ne tik iš paežerių, bet ir iš savo gyvenimo, iš užuojautos, pagarbos lauko. Spektaklyje perteikiama vienų likusių senyvų moteriškių baimė dėl vienkiemius siau­biančių, plėšiančių, kankinančių ir žudančių banditų.  Iš šalies senutės - vertos pasigailėjimo ar užuojautos, tik pačios to neleidžia sau pasakyti, priimti. Jos gyvena ramų buitišką gyvenimą, kažko vis netenka, jaučia nepriteklių, privalo nedelsdamos ir be emocijų susitaikyti su realybe. Laikosi įsitvėrę šviesos net kai, rodos, viskas prarasta. Tačiau jokios išmaldos ar gailesčio neprašo. Trumpi laimės periodai joms svetimi, o džiaugsmo nušvitimas regimas su įtarumo šešėliu. Labai greitai bejėgės našlės pakliūva į „verslininko", superkančio žemę, nagus. Jis nupirko jų abiejų – dar gyvų – namelius paežerėje ir šios dabar baiminasi: „kas bus, jei gyvens per ilgai“?
Skaudi tautos moralinė degradacija  perteikiama  kartu vis dar rusenančia žmogiškumo kibirkštėle. Spektaklis labai paprastas, kalbama atvirai, be cukraus, be saldiklių ir konservantų

 

Previous Post
Jan Tatte "Sankirta su pagrindiniu keliu arba Pasaka apie auksinę žuvelę"
Next Post
Edvardas Olbi "Trys aukštos moterys"