S. Čiurlionienė-Kymantaitė "Pinigėliai"

Premjera 1995-04-21

Režisierė Živilė Dimšaitė

XX a. pradžioje parašytoje komedijoje keliamas sumaterialėjimo pavojus Klaipėdos Universiteto Menų fakulteto absolventės Živilės Dimšaitės – Martinaitienės diplominiame darbe pateikiamas nuotaikingai ir žaismingai.
Spektaklis, kaip prisimena pati režisierė, buvo sukurtas gana lengvai ir greitai – vos per tris savaites. Režisierės emocionalumas lėmė žaismingą spektaklio nuotaiką. Scenografija, kurią kūrė pati režisierė, irgi simboliška ir kiek ironiška: didžiulis sietynas, pagamintas iš tuščių plastmasinių butelių, „žėrėjo rampos šviesoje kaip tikras“ – mat, ne viskas auksas, kas auksu žiba...
Spektaklio ilgaamžiškumą lėmė ir aktorių keitimasis. Skirtingų žmonių sukurti personažai kiekvieną kartą buvo kažkuo neįprasti ir įdomūs, formuodami būdingiausius šio spektaklio bruožus: lengvą ironiją, folkloro atspalvį, temperamentingą ir spontanišką vaidybą.
Laureatu apžiūroje-šventėje „Atspindžiai 95“ pripažintu spektakliu jonaviečiai teatro mėgėjus džiugino 27 kartus, vaidindami, pasak dramaturgo R. Kaškausko, „su stipriu šarmo ir energijos užtaisu“.

Normantienė – Vaiva Andriulevičienė
Sūrinskis – Petras Bieliauskas, Jonas Andriulevičius
Raudonauskienė – Danguolė Lukošiūnienė
Raudonauskis – Darius Kačenauskas
Normantas – Nerijus Martinaitis, Dainius Rutkauskas
Karaitis – Julius Kielė
Karaitienė – Vitalija Kraučelienė, Adelija Mykolaitienė
Karaitytė – Jolanta Arlauskienė, Judita Einikytė, Živilė Dimšaitė
Daktaras – Saulius Andrikonis
Tarnaitė – Lolita Vaškelienė
Burmistras – Arūnas Taroza
Klebonas – Vladas Daubaras
Policijos viršininkas – Mindaugas Švėgžda
Giminaitės – Lina Endriekutė, Renata Kaušylaitė, Bronė Zubrickaitė
Grojančios ir dainuojančios Mergaitės – Elena Živaitienė, Dalia Taločkienė, Adrijana Juškevičienė, Živilė Dimšaitė
Berniukas prie Mergaičių – Aleksas Budrevičius

 

 

 

Previous Post
R. Samulevičius "Nenusimink, Tomai"
Next Post
G. Mareckaitė "Sutemų sakmės"