S. Šaltenis "Škac, mirtie, visados škac"

S. Šaltenis "Škac, mirtie, visados škac"

Premjera 2004-11-17

Režisierė Živilė Martinaitienė
Scenografas Nerijus Martinaitis

Pjesėje autorius perteikia pokarinę mažo provincijos miestelio kasdienybę, įsisenėjusį dviejų kaimyninių šeimų kivirčą, plėtoja paauglių meilės istoriją. Tai lietuviškieji Romeo ir Džuljeta, režisierės Ž. Martinaitienės sprendimu į sceną išeinantys be patetiškų mostų, tačiau su stipria moralinių vertybių nuojauta. Personažai tarsi atklysta iš vaikystės svajonių ir žaidimų pasaulio, atsinešdami su savimi ironijos ir grotesko, pro kuriuos prasišviečia skaidrus lyrizmas. Tam tarsi priešpastatomas suaugusiųjų pasaulio buitiškumas, socialinė tikrovė tarsi šaržuojama, pasitelkiant humorą. Visas spektaklis grindžiamas jaunatviška stiprių dvasios polėkių poetizacija, tačiau ne mažiau svarbus ir kitas jo bruožas – pramoginis patrauklumas. Pasak S. Vasiliauskaitės, „tie gana kontrastingi pradai originaliai derinami, todėl režisierei ir aktoriams pavyksta sudominti publiką“. Spektaklis tapo 2004 m. Lietuvos mėgėjų teatro šventės – apžiūros laureatu.

Andrius Šatas – Kasparas Andriulevičius, Simonas Andriulevičius
Liuka – Monika Juškevičiūtė, Jūratė Martinaitytė
Peliūkštis- Nerijus Martinaitis
Vaksmiuleris Arūnas Simonaitis
Mokytoja Meškutė- Živilė Antanavičienė
Karvės pardavėjas -Arūnas Simonaitis
Kaminskas – Petras Bieliauskas
Antanas Šatas – Valdas Antanavičius
Elytė Šatienė- Danguolė Lukošiūnienė
Orkestro muzikantas – Justas Bieliauskas
Mokyklos direktorė – Vaiva Andriulevičienė
Senelis – Jonas Andriulevičius

Previous Post
K. Nissen "Daina apie Dunojų"
Next Post
L. S. Černiauskaitė "Pjesė trims moterims ir Liudviko lavonui"