V. Ruminavičiūtė "Sunki našta"

Premjera 1994-03-26

Režisierius Jonas Andriulevičius
Dailininkė Rasita Sanikovaitė

Vieno veiksmo melodramoje atskleidžiami amžini, bet vis dar skaudūs dalykai – kartų konfliktai, tarpusavio nesusikalbėjimas, metas, kai seni tėvai tampa vaikams nepakeliama našta.

Motina – Marcelė Bružienė
Birutė (dukra) – Vitalija Kraučelienė
Aldona (dukra) – Adelija Mykolaitienė
Vincas (sūnus) – Mindaugas Švėgžda
Regina (marti) – Bronė Zubrickaitė
Jurgis (žentas) – Povilas Sakalauskas
Magdelė (motinos draugė) – Danguolė Lukošiūnienė

 

Previous Post
F. Sagan "Pašinas"
Next Post
E. Bružas "Generalinė vaidmens repeticija"