Klojimų teatrų festivalis Punske (Lenkija)

Pirmoji teatro kelionė, pareikalavusi 12 val. laukimo Lenkijos pasienyje, kad patektume pas savo žemiečius į Punską. Su mumis kartu vyko Tauragės liaudies teatras (Remigijus Kaškauskas „Karšto garo debesys“), Trakų kultūros namų teatras (B. Sruoga „Dobilėlis penkialapis“, rež. Vytautas Mikalauskas), punskiečių kampuočių klojimo teatras (A. Gricius „Ponaitis“, rež. Teklė Paransevičienė). Jonavos teatras vežė Živilės Martinaitienės režisuotą spektaklį S. Kymantaitė-Čiurlionienė „Pinigėliai“.
Teatrai vaidino klojimuose pas ūkininkus, mums teko vaidinti Klevų kaime pas ūkininką Vitą Marcinkevičių, Punsko lietuvių kultūros namų klojimo teatre (skansene), Pristavonių kaime pas Sigitą Radzevičių. Jonaviečių spektaklis netgi nugalėjo krepšinio trauką: tuo pat metu, kai vaidinome, žaidė "Žalgiris"... Spektaklius žiūrovai sutiko labai šiltai, pastatymu džiaugėsi ir teatro patriarchė Kazimiera Kymantaitė, buvusi kartu su mumis ir per įsimintinas patriotiškų jausmų vakarones pas ūkininką Sigitą Radzevičių bei Punske.

Previous Post
About Jonava Municipality theatre
Next Post
Jonavos teatras XX-ajame tarptautiniame kartų teatrų festivalyje