AIDAS 1995

AIDAS 1995

Danutė Marcinkevičienė, "Kauno diena" 1995 03 25

Kauniečiai menininkai – Antanas Samuolis, Stasė Samulevičienė ir jos sūnus dramaturgas Raimundas gyveno Jonavos rajone, Praulių kaime. Vėliau persikėlė į Kauną. Kiekvienas tikras menininkas išlieka gyvas savąja kūryba, žinoma, jeigu tai supranta ir įvertina po jo mirties gyvenančios kartos. Dailininko A. Samuolio „Ars“ grupės atstovo, pūkuotukų meistrės St. Samulevičienės ir dramaturgo R. Samulevičiaus atminimą gražiai saugo jonaviečiai. Praulių kaime esanti Samulevičių sodyba dabar - Jonavos kraštotyros muziejaus filialas. Čia eksponuojami 3-jų menininkų kūriniai (A. Samuolio paveikslų reprodukcijos).
Kovo 18 – 19 dienomis gražiuose Jonavos kultūros rūmuose vyko saviveiklinių teatrų festivalis „Aidas 95“. Kadangi jis skirtas R. Samulevičiaus atminimui, todėl ir pavadintas jo pjesės vardu.
Pirmąją festivalio dieną visi dalyviai nuvyko į Praulių kaimą. Pavaikščiojo Samulevičių sodybos takais. Sustojo prie J. Šlivinsko skulptūros, „A. Samuolio atminimui“, prie bičių avilio su  J. Miltinio atvaizdu. Paskui suėjo į trobą – svečiavosi pas Samulevičius. Susirinkusiems atsiminimus apie S. Samulevičienę ir jos sūnų, tragiškai nužudytą gabų ir talentingą dramaturgą, pasakojo kauniečiai: G. Malinauskaitė, A. Kairys, R. Banienė, D. Marcinkevičienė. Teatro direktorė Živilė Dimšaitė ir režisierius Jonas Andriulevičius skaitė R. Samulevičiaus eilėraštį „Mišios mirusiems“. Troboje buvo šilta ir jauku. Jonavietė dailininkė Janina Celiešienė šiems namams padovanojo paveikslą „Trobelė“. Kadangi Samulevičių namuose visada būdavo linksma, niekas neišeidavo nepavaišintas, todėl šių tradicijų laikomasi ir dabar. Anot R. Banienės, S. Samulevičienė iš Anapus užmetė tinklą ant Jonavos. Jonaviškiai teigė, kad jiems šitam tinkle labai patinka.  Muziejaus direktorė Regina Karaliūnienė pasakojo apie ateities planus ir sunkumus, bet čia pat atsirado norinčių padėti, todėl tikimasi, kad direktorės planai neliks tik svajonėse.
Vėliau kultūros rūmuose (festivalio atidaryme) koncertavo vaikų ir jaunimo šokių kolektyvai. Pilnutėlė žiūrovų salė stebėjo Jonavos savivaldybės teatro spektaklį, režisuotą Jono Andriulevičiaus, R. Samulevičiaus pjesę jaunimui „Nenusimink, Tomai“. Šio teatro artistai jau senokai respublikinėje apžiūroje apdovanoti „Auksinio Orfėjo“ prizu. Ir apdovanojimo, ir pagyrimo žodžių jie tikrai verti. Kolektyve 30 žmonių. Įsijungia vis nauji, o senbuviai teatro nepalieka. Visi jie myli meną, nori vaidinti. Įdomu tai, kad Mindaugas Švėgžda ne tik dirba „Azote“, vakarais ilgai užtrunka repeticijose, bet ir suranda laiko kūrybai – 1994 metų pabaigoje išleido poezijos knygelę „Karalius“. Joje eilėraščiai apie gyvenimą, mirtį, vienatvę, meilę.
Festivalyje dalyvavo ir kiti kolektyvai: Trakų karališkasis rūmų teatras suvaidino B. Sruogos komediją „Dobilėlis penkialapis“ – režisierius Vytautas Mikalauskas, Kelmės mažasis teatras parodė R. Kaškausko pjesę „Sidabranosis ir Mikasė“ – režisierius Algimantas Armonas, Kretingos rūmų teatras – režisierius Egidijus Radžius.
Dvi dienas Jonavos kultūros rūmuose buvo pilna žmonių. Teatro mėgėjų festivalyje – šventė ir artistams, ir žiūrovams. Šiais nusivylimo ir visuotinio sumaterialėjimo laikais tokios šventės neįvyktų, jeigu nebūtų meno mylėtojų, entuziastų ir rėmėjų. Jonaviečiai nuoširdžiai dėkoja firmoms: „Kamix“ (prekyba, stomatologinės paslaugos), „Lagunta“ (reklamos agentūra), UAB „Statika“ (pramonės įrenginių gamykla, montavimas, remontas), „Vakarų bankui“ (Jonavos sk.), Komerciniam bankui „Lietuvos verslas“ (Jonavos filialas), AB „Achema“, UAB „AVVA“ (kabelinė televizija), „Lama“ (prekyba porolonu).
Kauniečiams malonu, kad R. Samulevičius taip gražiai pagerbiamas, neužmirštas Jonavoje. Kitų rajonų kultūros  darbuotojams jonaviškiai yra pamokantis pavyzdys – keli kultūros rūmuose dirbantys žmonės nuveikia tokius reikšmingus ir didelius darbus. Jų dėka jaunimas ir vidutinio amžiaus žmonės turiningai praleidžia laiką, tobulėja, suteikia džiaugsmą kitiems.
Antrojo mėgėjų teatro festivalio “Aidas 95”, skirto kraštiečio dramaturgo Raimundo Samulevičiaus atminimui, tikslas - atkreipti dėmesį į lietuvišką dramaturgiją, prisiminti 96- ąsias pirmojo viešojo vaidinimo Palangoje  “Amerika pirtyje“ metines.

Antrojo “Aido” programa

 

1995 m. kovo 18–19 d.

Vakaras, skirtas R. Samulevičiaus atminimui. Dalyvavo G. Malinauskaitė, K. Kairys, R. Banienė, D. Marcinkevičienė (Prauliai, Jonavos r.)

Jonavos savivaldybės teatras
R. Samulevičius “Nenusimink, Tomai”,  rež. J. Andriulevičius

Kretingos rūmų teatras
D. Fletčeris “Kaip valdyti žmoną”, rež. E. Radžius

Trakų karališkasis rūmų teatras
B. Sruoga “Dobilėlis penkialapis”, rež. V. Mikalauskas

Kelmės mažasis teatras
R. Kaškauskas “Sidabranosis ir Mikasė”, rež. A. Armonas

Rėmėjai:
KAMIX, Lagunta, UAB “Statika”, Vakarų banko Jonavos skyrius, Komercinis banko ”Lietuvos verslas” Jonavos filialas, AB “Achema” Kultūros rūmai, UAB “AWA”, Rajono laikraštis “Naujienos’, UAB “Rimkų prekybos namai”, Jonavos universalinė parduotuvė.

Previous Post
Daugiausia Lietuvos teatralų nominacijų atiteko Jonavai
Next Post
About Jonava Municipality theatre