LYGYBĖS MEDIS 2008

Pirmasis "Lygybės medis" vyko 2008 m. gegužės 22-23 dienomis Jonavos kultūros centre

Teatro edukacinė - kūrybinė laboratorija vaikams ir jaunimui, žmonėms su socialine atskirtimi
Projekto autorius Jonas Andriulevičius: Tolerancija giliąja prasme yra savęs apsisunkinimas. Reikia pastangų priimti kitą asmenį, nežiūrint  skirtingumo.  Tolerancija  yra tarptautinis terminas, reiškiantis gerbimą ir pakantumą priešingoms negu mūsų nuomonėms, pažiūroms, tikėjimams, įsitikinimams, elgesiui. Ar trūksta šiuo metu tolerancijos mūsų visuomenėje? Ar trūksta jos tarp mokinių, bendraamžių? Pamastymai, nuomonės, piešiniai, jūsų sukurti vaidybiniai darbai - viskas telpa šiame projekte.
Tikslai – sudaryti sąlygas dalyvauti teatro edukacinėje veikloje socialinės atskirties grupėms, žmonėms su negalia, integruojant  į kūrybinę veiklą. Plėtoti kultūrinę edukaciją, kūrybiškumą bei iniciatyvumą, padedant įveikti amžiaus bei socialinės atskirties krizes.
Uždaviniai:
ugdyti toleranciją kito nuomonei bei jausmams;
padėti pažinti savo jausmus, mokytis juos reikšti;
įvertinti konfliktines situacijas, spręsti konfliktus.
Darbas organizuojamas dviejose teminėse grupėse: kamienas – jausmai ir bendravimas, visavertė partnerystė, lapai – tarpusavio sąveika realiame gyvenime. Kuriant kūrybinę, pasitikėjimu grįstą atmosferą, buvo stengiamasi darbą diferencijuoti pagal amžių, lytį, socialinę patirtį, įvedant neformalaus bendravimo priemones: bendri pietūs, komunikacinė - kūrybinė veikla ir kt. Per dvi dienas po šešias valandas grupės kūrė raiškos darbus, kurie buvo viešai rodomi ir aptariami.

Dalyviai:
Jonavos rajono vaikų globos namų auklėtiniai. Direktorė Emilija Markucevičienė
Jonavos m/d „Bitutė“ specialioji lavinimo klasė. Direktorė Rita Noreikienė
Jonavos Just. Vareikio pagrindinės mokyklos mokiniai. Direktorius Julius Smetona
Jonavos „Neries“pagrindinės mokyklos mokiniai. Direktorė Virginija Guščiuvienė
AB „Achema“ veteranai.

Dalyvių mintys apie projektą:
Jau pirmojo užsėmimo metu supratau, kad esu lygi tarp lygių. Rita
Man patiko repetuoti ir bendrauti su skirtingais žmonėmis. Norėčiau dar kartą dalyvauti tokiame projekte.Diana

Vedėjai:
Dalia Dargienė – Šiaulių Universiteto, meno edukologijos katedros dėstytoja, teatro mokytoja ekspertė
Dalia Stirbytė – teatro magistrė, Kelmės mažojo teatro aktorė, LLKC ekspertė konsultantė

Konsultantai:
Jonavos rajono savivaldybės pedagoginės, psichologinės tarnybos specialioji pedagogė Jelena Galvydytė.
Jonavos m/d „Bitutė“ specialioji pedagogė – ekspertė Milda Gabševičienė

Rėmėjai: Jonavos rajono savivaldybė, Lietuvos respublikos kultūros ministerijos regionų kultūros rėmimo fondas.

2008
Previous Post
Daugiausia Lietuvos teatralų nominacijų atiteko Jonavai
Next Post
About Jonava Municipality theatre