LYGYBĖS MEDIS 2010

LYGYBĖS MEDIS 2010

2010 m. "Lygybės medis" vyko balandžio 14-15 dienomis Skrebinų kaimo turizmo sodyboje, Jonavos rajone

Projekto autorius Jonas Andriulevičius: Paprašytas paaiškinti, koks turi būti tolerantiškas žmogus, aš sakyčiau, jog svarbiausia yra mokėjimas save pastatyti į kito žmogaus poziciją. Kaip turi jaustis žydas, kai aplinkui skamba antisemitiniai posakiai? Kaip turi jaustis rusas, kai aplinkui kalbama „rusai okupantai“, „rusai prasigėrę ir niekam netikę? Kaip turi jaustis žmogus, kai iš jo tyčiojamasi? Kada gali, išmoksti save pastatyti į kito žmogaus poziciją ir pasijusti taip, kaip jis gali pasijusti, tada pajunti užuojautą ir tam tikrą supratimą bei gali vadintis tolerantišku žmogumi. O šiuo metu Lietuvoje trūksta žmonių, kurie mokėtų suprasti kitą poziciją. Ne tik savo, savo tautiečio, savo bendraminčio, bet ir kito žmogaus poziciją. Tikiuosi, jog šias problemas padės spręsti mūsų projektas. Sėkmės!

Tikslai – integruojant  į kūrybinę veiklą sudaryti sąlygas dalyvauti teatro edukacinėje veikloje vaikams ir jaunimui su socialine atskirtimi bei fizine ir protine negalia; plėtoti kultūrinę edukaciją, kūrybiškumą bei iniciatyvumą, padedant įveikti  socialinės atskirties krizes. Uždaviniai:
ugdyti toleranciją kito nuomonei bei jausmams;
padėti pažinti savo jausmus, mokytis juos reikšti;
išmokti įvertinti konfliktines situacijas, spręsti konfliktus.
Darbas organizuojamas dviejose teminėse grupėse: kamienas – jausmai ir bendravimas, visavertė partnerystė, lapai – tarpusavio sąveika realiame gyvenime. Kuriant kūrybinę, pasitikėjimu grįstą atmosferą,  darbas diferencijuojamas pagal amžių, lytį, socialinę patirtį, įvedant neformalaus bendravimo priemones: bendri pietūs, komunikacinė-kūrybinė veikla ir kt. Dvi dienas po šešias valandas grupės kuria raiškos darbus, kurie viešai rodomi ir aptariami.

Dalyviai:
Jonavos rajono vaikų globos namų auklėtiniai (direktorė Emilija Markucevičienė)
Jonavos m/d „Bitutė“ specialioji lavinimo klasė (direktorė Rita Noreikienė)
Jonavos Just. Vareikio pagrindinės mokyklos mokiniai (direktorius Julius Smetona)
Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos mokiniai (direktorė Virginija Guščiuvienė)

Projekto vedėjai:
Darius Armanavičius, teatro mokytojas-metodininkas, aktorius (Kaunas)
Darius Bartulis, Klaipėdos universiteto Režisūros katedros diplomantas (Kaunas)

Konsultantės:
Jelena Galvydytė, Jonavos rajono savivaldybės pedagoginės/psichologinės tarnybos specialioji pedagogė
Milda Gabševičienė, Jonavos m/d „Bitutė“ specialioji pedagogė-ekspertė

Projektą remia Jonavos rajono savivaldybė

2010
Previous Post
Daugiausia Lietuvos teatralų nominacijų atiteko Jonavai
Next Post
About Jonava Municipality theatre